Nyheter & Program Verksamhet Församlingen Lyssna Vem är Jesus? Kontakta oss

 • files/helande_sjalavard.jpg

Gudstjänst med Daniel Alm den 22/10 kl 11

Daniel Alm är föreståndaren för pingströrelsen i Sverige (Pingst - fria församlingar i samverkan).
Daniel är pastor inom pingströrelsen sedan 1994 och författare till fyra böcker.
Välkomna!


Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften ger växtkraft
Kyrkoavgiften utgör en procent av din beskattningsbara inkomst. Av den andel som fördelas tillfaller 70 procent din församling och resterande 30 procent går till gemensamma utmaningar i Pingst. Kyrkoavgiften är inte tänkt att ersätta de vanliga insamlingarna och gåvogivandet. Men det ger församlingen ett nytt, extra tillskott, regelbundet fördelat över hela året.
Få mer information på pingst.se
Anmäl dig innan den 31/10 för att det ska träda i kraft 2018.


 

    Fredag

 • 19:00 - Ungdomskväll

    Lördag

 • - Pingst Ledare i Umeå

    Söndag

 • 10:15 - Bön i familjerummet
 • 11:00 - Gudstjänst »

    Onsdag

 • 19:00 - Hemgruppssledarträff

    Torsdag

 • 16:30 - GROW »

    Fredag

 • 18:00 - LIFE åk. 4-6
 • 19:00 - Ungdomskväll

    Lördag

 • 19:00 - Kvällsmöte Martin Reen

    Söndag

 • 10:15 - Bön i familjerummet
 • 11:00 - Gudstjänst »

    Tisdag

 • 19:00 - Bönesamling

    Torsdag

 • 16:30 - GROW

    Fredag

 • 13:00 - Sångstund på Trivseln
 • 19:00 - Ungdomskväll

    Söndag

 • 10:15 - Bön i familjerummet
 • 11:00 - Nattvardsgudstjänst »